Othello

Co je Othello

Othello je poměrně rozšířená strategická desková hra známá spíše pod názvem reversi. Nejvíce se rozšířila ve Francii, USA a Japonsku.

Pravidla hry

Othello se hraje na desce rozdělené na 8×8 polí, která se nazývá othellier. Dále je ke hře potřeba 64 kulatých kamenů z jedné strany bílých a z druhé černých. Hra je určena pro dva hráče, začínající hráč má černou barvu a druhý hráč bílou barvu. Na začátku hry jsou ve středové části umístěny dva bílé a dva černé kameny. Hráči se pravidelně střídají ve svých tazích, a to až do ukončení hry. Nemůže-li hráč zahrát žádný přípustný tah, musí se tahu vzdát, v opačném případě musí některý z přípustných tahů zahrát.
Hráč, který je na tahu, vezme jeden svůj kámen ležící mimo desku a položí ho na desku svojí barvou nahoru. Položit kámen lze pouze tak, aby spolu s jiným kamenem téže barvy, který už na desce leží, obstoupily kameny soupeře. Obstoupením se rozumí, že mezi nově položeným kamenem a jiným kamenem téže barvy leží souvislá řada kamenů opačné barvy. Obstoupená řada může ležet jak ve směru rovnoběžném s okrajem desky, tak i úhlopříčně. Po položení kamene a obstoupení jsou otočeny obstoupené kameny soupeře, a to ve všech směrech (vodorovně, svisle i úhlopříčně), ve kterých byly kameny obstoupeny.
Hra končí, pokud nemá ani jeden z hráčů přípustný tah, nebo pokud je othellier celý zaplněn. Po skončení získá hráč tolik bodů, kolik zůstalo na desce kamenů jeho barvy. Vítězem se stává hráč s vyšším počtem kamenů, v případě rovnosti nastává remíza. Pokud na desce zůstanou některá volná pole, pak se jejich počet přičte k bodové hodnotě vítěze (součet skóre obou hráčů je tedy vždy 64).

Popis programu

Program vychází z výše uvedených pravidel a slouží jako náhrada klasické deskové varianty. Kromě tradiční hry dvou hráčů proti sobě však nabízí i možnost hraní jednoho hráče proti počítači a dvou hráčů proti sobě na počítačové síti. Lokální hry lze kdykoliv uložit a pokračovat v rozehrané partii později. Při hře proti počítači je volitelně k dispozici poradce tahu, který hráči nabízí nejvhodnější tah v dané situaci.

Technické informace o programu

Instalace programu

Program sestává z jediného spustitelného souboru, který není potřeba instalovat. Při prvním spuštění vytváří soubor uložených her a proto by měl být umístěn v adresáři s umožněným zápisem.

Ovládání programu

Při spuštění ze zobrazí okno s výběrem nové hry. Máme na výběr z lokální a síťové hry. V prvním případě vybíráme z hry proti počítači, kde si volitelně můžeme zapnout poradce tahu, hry dvou hráčů na jednom počítači nebo načtení uložené hry. Ve hře proti počítači má hráč černé kameny a zvolí si příslušné jméno. Počítač má bílé kameny a jméno si vygeneruje z interní databáze. Při hře dvou hráčů oba zadají svá jména, která se nesmějí shodovat. Hru zahájíme tlačítkem Start.
Při síťové hře vybere hráč s černými kameny možnost Server, zadá své jméno a zahájí hru. Hra nezačne do té doby, než se připojí Klient s bílými kameny, který do pole server udal síťovou adresu již spuštěného serveru. Adresu lze zadávat jak ve tvaru doménového jména (othello.dzavy.net), kanonického jména (othello) tak i ve formátu IP adresy (212.20.96.34). Čísla portů se musejí shodovat u serveru i klienta a klient nesmí zahájit hru dříve, než je spuštěn server. Síťová hra využívá protokolu TCP/IP.

Při úspěšném zahájení hry se zobrazí hrací plocha. Vlevo je othellier, vpravo pak sloupec informující o počtu kamenů a době hry jednotlivých hráčů. Hráč, který je na tahu, je zobrazen v bleděmodrém poli a může buď umístit kámen na othellier nebo, pokud nemá žádný možný tah, se může vzdát tahu tlačítkem Vzdát tah. Po odehrání je na tahu druhý hráč, který postupuje stejným způsobem. Pokud nastane konec hry definovaný výše v pravidlech, zobrazí program zprávu o vítězi a v případě hry dvou hráčů na jednom počítači nabídne odvetu, kdy se vymění hráč s černými kameny za bílého a naopak.

Kdykoliv během hry lze vyvolat menu stiskem tlačítka Menu. Zde je k dispozici možnost uložení hry, zobrazení nápovědy a ukončení hry.

Ukončení programu

Po ukončení hry příkazem Konec z menu program zobrazí okno s výběrem nové hry. Pokud nechceme hrát znovu, tlačítkem Konec program ukončíme.

Odinstalace programu

Program odstraníte ze svého počítače smazáním souborů othello.exe a othello.sav. Další kroky nejsou potřeba.

Licenční ujednání

Program je šířen jako postcardware. V praxi to znamená, že každý, kdo se rozhodne si ho ponechat na svém počítači, by měl autorovi poslat pohlednici. Kopírování a šíření programu v nezměněné podobě je možné a žádoucí, ale nesmí být pro nikoho zdrojem zisku. Autor na sebe nebere žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené používáním programu.

Stažení

Aktuální verze Othello.

Zveřejněno 12.2.2011 v 20:55 v rubrice Software · Trvalý odkaz

Přidat komentář